Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Cataluña
Selecció per nivell geogràfic
03/2024 (p)
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Març del 2024 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 5.695 16.110 15.330 15.495 52.630
B Indústries extractives 205 855 930 605 2.600
C Indústries manufactureres 58.430 152.550 156.565 96.715 464.265
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 435 2.080 1.820 940 5.270
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.580 8.665 10.620 7.905 29.765
F Construcció 24.265 74.705 79.535 50.225 228.730
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 119.245 205.515 172.260 119.420 616.435
H Transport i emmagatzematge 24.240 64.590 61.840 44.820 195.495
I Hostaleria 80.940 97.110 66.790 45.500 290.340
J Informació i comunicacions 34.910 69.805 34.270 14.435 153.415
K Activitats financeres i d'assegurances 6.235 22.460 23.695 11.775 64.165
L Activitats immobiliàries 3.620 9.915 11.350 11.150 36.035
M Activitats professionals, científiques i tècniques 56.280 102.995 67.435 40.280 266.990
N Activitats administratives i serveis auxiliars 55.710 101.160 84.465 64.440 305.775
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 13.230 53.305 65.740 49.065 181.340
P Educació 52.680 98.135 65.490 44.185 260.495
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 66.265 120.975 89.410 73.325 349.970
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 27.620 25.560 16.990 11.765 81.940
S Altres serveis 17.290 34.770 26.910 20.930 99.900
T Activitats llars 3.070 20.125 23.555 28.425 75.175
U Organismes extraterritorials 60 175 155 125 515
Total 653.000 1.281.560 1.075.150 751.535 3.761.245
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.