Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per secció d'activitat econòmica i règim de cotització (Règim General i RETA)

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per secció d'activitat econòmica i règim de cotització. A últim dia del mes Santa Coloma de Gramenet. Octubre del 2023 (p)
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 10 5
B Indústries extractives 0 0
C Indústries manufactureres 4.210 300
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 35 0
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 495 0
F Construcció 3.790 1.035
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 7.815 1.315
H Transport i emmagatzematge 2.560 875
I Hostaleria 4.055 770
J Informació i comunicacions 1.180 90
K Activitats financeres i d'assegurances 480 50
L Activitats immobiliàries 305 45
M Activitats professionals, científiques i tècniques 1.835 250
N Activitats administratives i serveis auxiliars 5.655 185
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 1.890 5
P Educació 2.100 95
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 5.150 120
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 730 70
S Altres serveis 1.020 480
T Activitats llars 115 0
U Organismes territorials 0 0
Total 43.435 5.710
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Santa Coloma de Gramenet

Selección por nivel geográfico