Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i secció d'activitat econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Cataluña
Selecció per nivell geogràfic
03/2024 (p)
Sin filtros
Filtro 1
Filtro 2

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i secció d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Març del 2024 (p)
Indefinit Temporal No classificable Total
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 27.230 1.035 2.965 31.230
B Indústries extractives 2.300 55 20 2.375
C Indústries manufactureres 406.505 17.625 4.570 428.700
D Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.865 145 35 5.045
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 25.615 3.580 195 29.390
F Construcció 151.170 6.525 965 158.660
G Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 473.975 18.260 7.610 499.845
H Transport i emmagatzematge 143.240 8.630 700 152.570
I Hostaleria 225.135 11.855 1.175 238.165
J Informació i comunicacions 126.465 4.585 2.860 133.910
K Activitats financeres i d'assegurances 53.515 860 860 55.230
L Activitats immobiliàries 25.215 420 280 25.910
M Activitats professionals, científiques i tècniques 184.930 10.120 7.370 202.420
N Activitats administratives i serveis auxiliars 230.145 49.165 1.340 280.655
O Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 32.505 50.730 97.865 181.100
P Educació 136.535 70.600 36.705 243.840
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 208.520 84.660 32.480 325.665
R Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 58.775 6.610 745 66.130
S Altres serveis 56.335 3.700 1.470 61.500
T Activitats llars 68.370 6.745 0 75.115
U Organismes extraterritorials 450 20 5 470
Total 2.641.795 355.930 200.210 3.197.930
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.