Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i tipus de relació laboral

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i tipus de relació laboral. A últim dia del mes Catalunya. 12/2020 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
Per compte d'altri 478.766 1.088.544 783.770 469.297 2.820.377
Per compte propi 36.925 180.216 174.146 158.511 549.798
Total 515.691 1.268.760 957.916 627.808 3.370.175
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones