Saltar al contenido principal

Explotacions que venen o cedeixen adobs d'origen animal segons el tant per cent de l'adob total produït

Explotacions que venen o cedeixen adobs d'origen animal segons el tant per cent de l'adob total produït Catalunya. 2009
Percentatge de l'adob total venut o cedit a altres explotacions
Total > 0% a < 25% 25% a < 50% 50% a < 75% 75% a < 100% 100%
Totes les explotacions 4.307 508 414 859 610 1.917
Explotacions amb terres 3.139 506 414 832 589 798
Explotacions amb SAU 2.796 500 414 831 587 463
< 2 321 35 4 76 111 96
2 a < 10 861 117 111 226 263 144
10 a < 50 1.268 196 272 486 144 170
50 a < 200 328 147 25 37 68 51
>= 200 17 4 2 6 2 3
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.