Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Garriga, la. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 11.885 5.957 5.398 82 477 0 5.928 1.505 2.389 949 248 837
Catalunya 8.787 4.342 3.958 52 332 0 4.445 907 2.213 530 136 659
Barcelona 8.484 4.190 3.817 49 324 0 4.294 828 2.194 504 128 640
Girona 153 76 70 2 4 0 77 39 8 14 4 12
Lleida 91 47 44 1 2 0 44 27 5 7 2 3
Tarragona 59 29 27 0 2 0 30 13 6 5 2 4
Resta de l'Estat 2.497 1.274 1.163 9 102 0 1.223 581 66 338 112 126
Andalusia 1.436 747 680 6 61 0 689 329 14 179 80 87
Aragó 124 49 45 0 4 0 75 50 2 16 5 2
Astúries 18 10 8 0 2 0 8 3 2 3 0 0
Balears 14 7 6 0 1 0 7 0 3 1 0 3
Canàries 5 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Cantàbria 17 8 8 0 0 0 9 5 1 3 0 0
Catella-la Manxa 76 35 29 1 5 0 41 14 4 17 5 1
Catella i Lleó 152 78 73 0 5 0 74 31 10 27 5 1
Comunitat Valenciana 62 38 33 0 5 0 24 14 4 1 1 4
Extremadura 301 152 140 0 12 0 149 66 4 54 7 18
Galicia 142 73 68 0 5 0 69 31 5 21 7 5
Madrid 62 33 32 0 1 0 29 9 13 4 0 3
Múrcia 42 15 14 1 0 0 27 16 2 7 1 1
Navarra 9 4 4 0 0 0 5 3 2 0 0 0
País Basc 19 14 13 1 0 0 5 4 0 1 0 0
La Rioja 9 3 2 0 1 0 6 3 0 2 0 1
Ceuta / Melilla 9 5 5 0 0 0 4 1 0 2 1 0
Estranger 601 341 277 21 43 0 260 17 110 81 0 52
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Garriga, la

Opciones
Búsqueda por nombre