Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Olvan. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 872 388 377 1 10 0 484 281 115 34 31 23
Catalunya 794 355 345 1 9 0 439 247 115 29 27 21
Barcelona 752 336 328 1 7 0 416 229 113 28 26 20
Girona 11 6 5 0 1 0 5 4 0 0 0 1
Lleida 26 10 9 0 1 0 16 12 2 1 1 0
Tarragona 5 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Resta de l'Estat 70 27 26 0 1 0 43 32 0 5 4 2
Andalusia 45 14 13 0 1 0 31 22 0 5 2 2
Aragó 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0
Astúries 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 4 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0
Catella i Lleó 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Extremadura 8 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Galicia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 8 6 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Olvan

Opciones
Búsqueda por nombre