Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Pobla de Claramunt, la. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 1.790 940 866 4 70 0 850 338 304 121 27 60
Catalunya 1.326 712 659 3 50 0 614 223 286 55 12 38
Barcelona 1.280 693 641 2 50 0 587 203 285 53 8 38
Girona 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Lleida 25 14 13 1 0 0 11 8 1 0 2 0
Tarragona 18 3 3 0 0 0 15 11 0 2 2 0
Resta de l'Estat 402 194 178 1 15 0 208 113 7 59 14 15
Andalusia 223 115 105 0 10 0 108 57 5 32 8 6
Aragó 7 5 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Astúries 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 25 9 9 0 0 0 16 10 0 5 0 1
Catella i Lleó 28 13 12 0 1 0 15 6 1 7 0 1
Comunitat Valenciana 18 3 3 0 0 0 15 11 1 0 2 1
Extremadura 65 31 29 0 2 0 34 18 0 8 4 4
Galicia 8 3 2 0 1 0 5 2 0 2 0 1
Madrid 5 2 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0
Múrcia 13 6 6 0 0 0 7 5 0 1 0 1
Navarra 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
País Basc 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
La Rioja 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 62 34 29 0 5 0 28 2 11 7 1 7
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Pobla de Claramunt, la

Opciones
Búsqueda por nombre