Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Santa Maria de Palautordera. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 6.442 3.201 2.932 24 245 0 3.241 943 1.160 554 148 436
Catalunya 4.930 2.417 2.217 20 180 0 2.513 637 1.099 328 86 363
Barcelona 4.691 2.306 2.116 20 170 0 2.385 563 1.084 302 82 354
Girona 179 79 71 0 8 0 100 56 13 23 3 5
Lleida 35 22 20 0 2 0 13 6 2 2 0 3
Tarragona 25 10 10 0 0 0 15 12 0 1 1 1
Resta de l'Estat 1.320 682 623 2 57 0 638 293 22 206 60 57
Andalusia 812 402 366 0 36 0 410 193 11 130 39 37
Aragó 35 16 16 0 0 0 19 8 3 5 2 1
Astúries 10 5 5 0 0 0 5 3 0 0 1 1
Balears 9 4 3 0 1 0 5 1 0 3 1 0
Canàries 3 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0
Cantàbria 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 67 27 22 0 5 0 40 13 3 12 3 9
Catella i Lleó 73 45 41 0 4 0 28 14 0 10 2 2
Comunitat Valenciana 31 11 8 1 2 0 20 13 2 3 1 1
Extremadura 168 109 103 1 5 0 59 19 2 27 7 4
Galicia 26 15 13 0 2 0 11 3 0 7 1 0
Madrid 28 16 15 0 1 0 12 8 0 2 1 1
Múrcia 33 17 16 0 1 0 16 11 0 2 2 1
Navarra 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
País Basc 17 8 8 0 0 0 9 5 0 4 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Estranger 192 102 92 2 8 0 90 13 39 20 2 16
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Santa Maria de Palautordera

Opciones
Búsqueda por nombre