Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Castelló d'Empúries. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 5.886 2.829 2.476 78 275 0 3.057 1.026 1.137 453 50 391
Catalunya 3.248 1.424 1.286 22 116 0 1.824 472 899 170 22 261
Barcelona 479 297 258 7 32 0 182 52 67 41 3 19
Girona 2.712 1.095 999 15 81 0 1.617 410 830 122 19 236
Lleida 37 21 21 0 0 0 16 7 1 4 0 4
Tarragona 20 11 8 0 3 0 9 3 1 3 0 2
Resta de l'Estat 1.016 553 482 14 57 0 463 234 50 120 11 48
Andalusia 440 252 226 6 20 0 188 82 21 57 3 25
Aragó 33 18 13 1 4 0 15 12 0 1 1 1
Astúries 29 16 13 1 2 0 13 7 2 3 0 1
Balears 5 2 2 0 0 0 3 0 2 1 0 0
Canàries 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Cantàbria 8 6 6 0 0 0 2 1 0 0 0 1
Catella-la Manxa 56 27 25 1 1 0 29 18 2 6 3 0
Catella i Lleó 135 66 54 1 11 0 69 38 6 17 0 8
Comunitat Valenciana 43 25 21 1 3 0 18 13 3 1 1 0
Extremadura 108 57 48 0 9 0 51 23 1 16 2 9
Galicia 57 22 21 1 0 0 35 19 5 10 0 1
Madrid 42 28 26 0 2 0 14 6 2 3 1 2
Múrcia 17 8 7 0 1 0 9 5 2 2 0 0
Navarra 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 33 20 16 2 2 0 13 6 4 3 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 3 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0
Estranger 1.622 852 708 42 102 0 770 320 188 163 17 82
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castelló d'Empúries

Opciones
Búsqueda por nombre