Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Espolla. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 369 179 171 2 6 0 190 106 60 9 6 9
Catalunya 319 153 146 2 5 0 166 90 59 5 5 7
Barcelona 45 23 22 0 1 0 22 4 15 2 1 0
Girona 271 128 122 2 4 0 143 85 44 3 4 7
Lleida 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Tarragona 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 36 21 20 0 1 0 15 11 0 2 1 1
Andalusia 22 14 13 0 1 0 8 5 0 2 1 0
Aragó 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Astúries 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Extremadura 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Galicia 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Madrid 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 14 5 5 0 0 0 9 5 1 2 0 1
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Espolla

Opciones
Búsqueda por nombre