Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Vilablareix. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 2.034 1.245 1.180 9 56 0 789 142 456 81 23 87
Catalunya 1.693 982 933 9 40 0 711 119 442 53 17 80
Barcelona 142 93 88 2 3 0 49 7 26 7 1 8
Girona 1.533 877 833 7 37 0 656 109 414 45 16 72
Lleida 9 7 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Tarragona 9 5 5 0 0 0 4 1 2 1 0 0
Resta de l'Estat 310 239 226 0 13 0 71 23 12 24 6 6
Andalusia 157 130 121 0 9 0 27 7 1 9 5 5
Aragó 19 12 12 0 0 0 7 5 1 1 0 0
Astúries 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 27 19 19 0 0 0 8 1 3 3 1 0
Catella i Lleó 33 24 22 0 2 0 9 6 1 2 0 0
Comunitat Valenciana 8 7 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Extremadura 27 21 20 0 1 0 6 1 1 3 0 1
Galicia 11 8 8 0 0 0 3 0 1 2 0 0
Madrid 10 6 5 0 1 0 4 1 1 2 0 0
Múrcia 6 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Ceuta / Melilla 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Estranger 31 24 21 0 3 0 7 0 2 4 0 1
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Vilablareix

Opciones
Búsqueda por nombre