Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i relació amb l'activitat

Població segons el lloc de naixement i relació amb l'activitat. Total població Cambrils. 2001
Actius No actius
Total població Total actius ocupats busquen 1a.ocup. desocupats ocup.ant. Servei militar total no act. jubilats o pensionistes estu- diants feines de la llar incapac. perman. altra situació
Total 20.842 10.589 9.521 114 954 0 10.253 2.599 4.408 2.227 228 791
Catalunya 12.608 6.049 5.508 70 471 0 6.559 1.304 3.649 945 90 571
Barcelona 2.015 1.161 1.056 12 93 0 854 219 371 190 20 54
Girona 86 35 33 0 2 0 51 21 14 12 1 3
Lleida 592 363 331 4 28 0 229 78 70 66 7 8
Tarragona 9.915 4.490 4.088 54 348 0 5.425 986 3.194 677 62 506
Resta de l'Estat 6.359 3.525 3.163 25 337 0 2.834 1.102 439 1.054 120 119
Andalusia 2.505 1.365 1.207 9 149 0 1.140 475 102 451 63 49
Aragó 676 373 337 2 34 0 303 129 46 102 9 17
Astúries 136 78 74 1 3 0 58 23 15 17 1 2
Balears 42 25 24 0 1 0 17 4 8 3 0 2
Canàries 16 7 7 0 0 0 9 2 3 4 0 0
Cantàbria 58 26 24 0 2 0 32 9 13 9 0 1
Catella-la Manxa 374 217 191 1 25 0 157 59 19 68 7 4
Catella i Lleó 495 297 276 3 18 0 198 83 30 69 7 9
Comunitat Valenciana 298 157 138 1 18 0 141 50 43 36 7 5
Extremadura 568 316 291 3 22 0 252 96 18 118 11 9
Galicia 254 154 135 2 17 0 100 42 18 34 3 3
Madrid 301 170 150 1 19 0 131 28 54 43 1 5
Múrcia 166 78 70 1 7 0 88 43 4 31 5 5
Navarra 65 37 36 0 1 0 28 9 4 12 2 1
País Basc 313 181 163 0 18 0 132 33 52 40 4 3
La Rioja 45 23 22 0 1 0 22 11 2 8 0 1
Ceuta / Melilla 47 21 18 1 2 0 26 6 8 9 0 3
Estranger 1.875 1.015 850 19 146 0 860 193 320 228 18 101
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cambrils

Opciones
Búsqueda por nombre