Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Alta Ribagorça. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 153 150 20 24 63 214 284 57 49 245 1.259
Catalunya 128 83 13 15 47 131 195 31 35 181 859
Barcelona 4 4 1 3 5 8 17 2 0 15 59
Girona 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4
Lleida 122 78 12 12 42 121 173 28 35 163 786
Tarragona 2 0 0 0 0 1 4 0 0 3 10
Resta de l'Estat 25 67 7 9 15 82 88 26 13 63 395
Andalusia 2 21 5 3 7 31 20 6 2 19 116
Aragó 22 30 2 5 6 29 47 18 3 32 194
Astúries 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Balears 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 4 0 1 0 2 1 0 0 3 12
Catella i Lleó 0 4 0 0 0 1 4 1 4 1 15
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 2 3 2 0 1 2 10
Extremadura 0 1 0 0 0 1 2 1 0 4 9
Galícia 0 5 0 0 0 12 8 0 1 0 26
Madrid 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 6
Múrcia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Alta Ribagorça

Opciones
Búsqueda por nombre