Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Baix Camp. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 3.607 1.618 2.063 3.908 5.782 5.630 10.110 2.254 3.495 8.452 46.919
Catalunya 2.838 757 1.121 2.468 3.843 2.771 6.983 1.274 2.657 5.632 30.344
Barcelona 96 143 120 214 307 216 573 99 247 538 2.553
Girona 19 17 11 27 45 46 106 26 27 79 403
Lleida 57 53 46 62 123 113 214 57 75 221 1.021
Tarragona 2.666 544 944 2.165 3.368 2.396 6.090 1.092 2.308 4.794 26.367
Resta de l'Estat 656 835 906 1.382 1.877 2.800 2.923 948 782 2.667 15.776
Andalusia 367 253 310 592 976 1.487 1.434 481 303 1.091 7.294
Aragó 54 103 94 127 156 189 289 86 110 345 1.553
Astúries 2 14 16 19 16 15 22 6 15 22 147
Balears 1 7 3 0 3 9 12 4 3 16 58
Canàries 1 3 3 2 2 1 7 1 1 8 29
Cantàbria 1 10 5 7 2 5 16 5 8 13 72
Catella-la Manxa 58 92 155 149 154 233 235 85 64 210 1.435
Catella i Lleó 25 73 76 113 85 103 183 72 67 239 1.036
Comunitat Valenciana 30 23 31 41 68 59 112 41 35 126 566
Extremadura 77 57 97 225 291 541 342 85 60 298 2.073
Galícia 6 23 19 18 23 37 60 13 19 42 260
Madrid 7 41 26 27 28 34 83 24 46 74 390
Múrcia 18 94 21 32 30 49 62 22 22 65 415
Navarra 5 6 10 4 9 9 15 6 8 40 112
País Basc 3 22 32 15 21 13 26 9 11 39 191
La Rioja 0 5 3 5 3 4 10 2 1 14 47
Ceuta / Melilla 1 9 5 6 10 12 15 6 9 25 98
Estranger 113 26 36 58 62 59 204 32 56 153 799
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Baix Camp

Opciones
Búsqueda por nombre