Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Canovelles. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 73 47 501 804 1.399 668 728 205 200 590 5.215
Catalunya 49 15 177 323 577 188 360 82 136 249 2.156
Barcelona 47 13 161 297 523 169 326 72 123 221 1.952
Girona 2 2 12 15 40 14 24 7 3 18 137
Lleida 0 0 3 7 11 2 7 2 6 7 45
Tarragona 0 0 1 4 3 3 3 1 4 3 22
Resta de l'Estat 20 32 316 472 806 462 350 123 62 317 2.960
Andalusia 15 19 171 244 448 240 218 73 34 160 1.622
Aragó 0 1 3 11 11 4 11 4 3 9 57
Astúries 0 0 2 3 2 1 0 0 0 3 11
Balears 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 6
Canàries 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Catella-la Manxa 1 2 9 12 15 7 10 3 6 12 77
Catella i Lleó 0 1 12 19 26 15 13 6 4 13 109
Comunitat Valenciana 0 0 4 5 7 0 1 1 1 3 22
Extremadura 3 8 106 155 260 168 69 28 5 99 901
Galícia 0 0 3 8 15 16 14 2 2 5 65
Madrid 0 0 0 1 4 1 1 2 3 0 12
Múrcia 0 1 2 7 6 6 4 3 2 7 38
Navarra 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 7
País Basc 1 0 1 2 3 0 1 1 2 4 15
La Rioja 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 3 2 3 3 3 0 0 0 14
Estranger 4 0 8 9 16 18 18 0 2 24 99
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Canovelles

Opciones
Búsqueda por nombre