Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Olvan. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 41 5 4 17 140 18 45 18 3 27 318
Catalunya 41 3 4 17 129 16 41 17 3 20 291
Barcelona 36 2 3 17 124 14 39 16 3 19 273
Girona 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Lleida 4 0 0 0 4 1 2 1 0 1 13
Tarragona 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Resta de l'Estat 0 2 0 0 11 2 4 1 0 7 27
Andalusia 0 2 0 0 7 1 2 1 0 2 15
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Extremadura 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Olvan

Opciones
Búsqueda por nombre