Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Prats de Lluçanès. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 74 4 8 33 689 95 116 28 45 112 1.204
Catalunya 66 4 6 32 542 82 109 20 43 93 997
Barcelona 63 4 6 32 516 81 106 20 41 88 957
Girona 1 0 0 0 16 1 1 0 1 3 23
Lleida 2 0 0 0 9 0 2 0 1 2 16
Tarragona 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 8 0 2 1 133 5 7 8 2 19 185
Andalusia 5 0 1 1 96 1 5 5 0 13 127
Aragó 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 2 0 0 0 18 2 0 0 0 4 26
Catella i Lleó 0 0 0 0 4 1 2 3 2 0 12
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Extremadura 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 7
Galícia 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Madrid 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Múrcia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 14 8 0 0 0 0 22
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Prats de Lluçanès

Opciones
Búsqueda por nombre