Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Saldes. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 24 37 1 5 4 7 18 4 6 14 120
Catalunya 22 26 1 5 3 6 16 3 5 14 101
Barcelona 21 25 1 5 2 6 12 3 5 13 93
Girona 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Lleida 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 2 10 0 0 1 0 2 1 1 0 17
Andalusia 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 12
Aragó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Galícia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Saldes

Opciones
Búsqueda por nombre