Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Vilassar de Dalt. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 109 12 163 296 465 196 472 92 186 444 2.435
Catalunya 70 9 120 209 332 106 349 62 138 297 1.692
Barcelona 68 8 118 205 319 102 330 61 129 281 1.621
Girona 1 0 0 3 6 2 9 1 2 3 27
Lleida 0 1 1 0 3 1 7 0 4 9 26
Tarragona 1 0 1 1 4 1 3 0 3 4 18
Resta de l'Estat 34 3 42 84 125 90 113 30 36 135 692
Andalusia 9 1 11 28 51 17 36 12 7 38 210
Aragó 1 1 4 6 2 1 5 2 6 16 44
Astúries 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Canàries 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Cantàbria 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5
Catella-la Manxa 1 1 3 5 7 7 5 0 6 9 44
Catella i Lleó 0 0 6 4 5 3 11 2 5 14 50
Comunitat Valenciana 2 0 0 7 4 0 6 1 2 7 29
Extremadura 0 0 1 1 5 1 4 0 1 3 16
Galícia 1 0 1 5 2 0 4 0 1 5 19
Madrid 0 0 3 1 0 0 6 1 2 4 17
Múrcia 19 0 11 23 44 60 33 11 3 30 234
Navarra 0 0 0 2 0 1 1 0 0 3 7
País Basc 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4
La Rioja 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Estranger 5 0 1 3 8 0 10 0 12 12 51
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Vilassar de Dalt

Opciones
Búsqueda por nombre