Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Vallgorguina. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 32 2 21 39 44 20 59 9 17 44 287
Catalunya 32 1 18 36 40 17 49 7 13 34 247
Barcelona 30 1 17 36 39 17 44 7 13 33 237
Girona 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 7
Lleida 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Tarragona 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 0 0 3 3 3 3 9 1 4 8 34
Andalusia 0 0 1 1 1 2 2 0 3 2 12
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Astúries 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 6
Catella i Lleó 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Extremadura 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 6
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Vallgorguina

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre