Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Castelló d'Empúries. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 167 11 25 80 132 192 377 53 150 240 1.427
Catalunya 144 8 16 51 95 91 217 33 87 175 917
Barcelona 5 0 0 12 8 13 26 3 15 17 99
Girona 137 7 15 37 85 75 186 30 72 156 800
Lleida 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6
Tarragona 0 1 1 2 2 0 4 0 0 2 12
Resta de l'Estat 16 3 6 18 22 75 105 19 28 51 343
Andalusia 5 1 2 4 7 36 53 12 13 14 147
Aragó 0 0 0 1 0 4 2 0 0 2 9
Astúries 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 2 0 2 1 0 9 8 2 2 6 32
Catella i Lleó 3 0 1 5 4 4 8 2 4 6 37
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 0 7 3 0 4 3 18
Extremadura 0 1 1 5 5 9 17 0 2 7 47
Galícia 2 0 0 1 3 3 6 1 2 9 27
Madrid 0 1 0 1 0 2 4 0 0 2 10
Múrcia 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 6
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
País Basc 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Estranger 7 0 3 11 15 26 55 1 35 14 167
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castelló d'Empúries

Opciones
Búsqueda por nombre