Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Miralcamp. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 168 4 15 7 74 23 63 9 9 56 428
Catalunya 157 4 10 6 64 22 57 8 9 51 388
Barcelona 4 0 0 0 2 2 1 1 0 1 11
Girona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lleida 152 4 10 6 60 20 56 7 9 49 373
Tarragona 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Resta de l'Estat 10 0 5 1 9 1 6 1 0 5 38
Andalusia 8 0 4 1 5 0 5 0 0 2 25
Aragó 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 5
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Catella i Lleó 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Miralcamp

Opciones
Búsqueda por nombre