Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Sudanell. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 129 3 3 10 14 19 52 10 11 44 295
Catalunya 117 3 3 8 13 17 43 9 7 40 260
Barcelona 0 0 1 3 1 1 1 2 2 1 12
Girona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lleida 115 3 2 3 12 16 41 7 5 39 243
Tarragona 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
Resta de l'Estat 12 0 0 2 1 2 9 1 4 3 34
Andalusia 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 8
Aragó 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 6
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4
Extremadura 6 0 0 0 0 0 3 0 0 1 10
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Múrcia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Sudanell

Opciones
Búsqueda por nombre