Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Verdú. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 157 1 26 23 59 42 53 11 5 44 421
Catalunya 151 1 24 22 57 35 51 10 4 39 394
Barcelona 7 0 2 2 10 3 4 1 0 5 34
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 137 1 22 18 46 32 46 9 4 32 347
Tarragona 7 0 0 2 1 0 1 0 0 2 13
Resta de l'Estat 6 0 2 1 2 7 1 0 1 4 24
Andalusia 3 0 0 0 2 7 1 0 0 3 16
Aragó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Catella i Lleó 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Verdú

Opciones
Búsqueda por nombre