Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels ocupats Bonastre. 1991
Agricul. ramade- ria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manufac- tureres Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- racions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 19 0 2 7 12 15 5 1 1 11 73
Catalunya 18 0 2 6 10 11 5 1 0 10 63
Barcelona 3 0 0 1 0 2 1 0 0 1 8
Girona 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 15 0 2 5 9 9 4 1 0 9 54
Resta de l'Estat 1 0 0 1 2 4 0 0 1 1 10
Andalusia 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5
Aragó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Catella i Lleó 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Bonastre

Opciones
Búsqueda por nombre