Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Baix Camp. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 282 119 175 385 1.069 921 2.000 253 336 884 6.424
Catalunya 171 65 104 242 638 408 1.215 140 229 517 3.729
Barcelona 13 11 12 30 62 29 141 14 33 57 402
Girona 2 0 2 6 6 17 30 0 2 10 75
Lleida 6 1 1 5 27 11 42 5 8 24 130
Tarragona 150 53 89 201 543 351 1.002 121 186 426 3.122
Resta de l'Estat 102 51 67 137 420 503 741 99 97 347 2.564
Andalusia 53 21 25 69 223 305 398 51 43 178 1.366
Aragó 10 7 12 10 30 20 79 9 10 24 211
Astúries 2 1 2 0 2 3 10 0 2 4 26
Balears 1 0 2 0 0 0 2 0 1 4 10
Canàries 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5
Cantàbria 0 2 0 1 0 1 1 0 2 1 8
Catella-la Manxa 8 2 6 12 23 38 49 6 6 29 179
Catella i Lleó 3 5 3 11 26 13 43 5 10 28 147
Comunitat Valenciana 6 1 6 1 15 10 14 3 2 11 69
Extremadura 8 5 5 17 61 83 74 12 12 24 301
Galícia 2 2 1 4 2 6 17 2 3 12 51
Madrid 1 0 2 3 4 7 12 4 1 6 40
Múrcia 6 3 3 4 18 8 17 4 2 12 77
Navarra 1 2 0 0 2 2 4 1 0 3 15
País Basc 1 0 0 4 7 3 8 1 2 5 31
La Rioja 0 0 0 0 1 1 4 0 0 2 8
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 6 3 7 0 1 2 20
Estranger 9 3 4 6 11 10 44 14 10 20 131
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Baix Camp

Opciones
Búsqueda por nombre