Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Cornellà de Llobregat. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 29 39 290 961 992 565 840 178 195 620 4.709
Catalunya 13 11 146 403 454 176 459 87 117 288 2.154
Barcelona 12 10 137 390 438 166 445 86 113 272 2.069
Girona 1 0 1 7 8 3 3 1 3 8 35
Lleida 0 0 5 3 2 3 5 0 1 4 23
Tarragona 0 1 3 3 6 4 6 0 0 4 27
Resta de l'Estat 15 26 136 545 525 374 360 87 74 317 2.459
Andalusia 11 11 79 293 281 224 212 43 41 181 1.376
Aragó 0 2 1 15 19 7 18 3 2 4 71
Astúries 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Canàries 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 6
Cantàbria 0 0 0 2 1 3 3 1 0 0 10
Catella-la Manxa 1 3 11 52 48 33 26 7 7 29 217
Catella i Lleó 1 4 8 32 32 19 20 10 4 23 153
Comunitat Valenciana 0 1 1 12 13 5 6 2 1 5 46
Extremadura 1 5 19 87 88 59 39 13 13 36 360
Galícia 1 0 4 22 20 7 12 1 0 15 82
Madrid 0 0 2 6 2 6 5 2 2 5 30
Múrcia 0 0 6 16 5 6 9 3 1 4 50
Navarra 0 0 2 1 1 0 0 1 2 2 9
País Basc 0 0 1 3 3 2 2 0 0 2 13
La Rioja 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
Ceuta / Melilla 0 0 2 2 7 3 4 1 1 7 27
Estranger 1 2 8 13 13 15 21 4 4 15 96
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones
Búsqueda por nombre