Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Garriga, la. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 6 2 10 22 112 26 53 11 10 34 286
Catalunya 4 1 6 12 56 18 34 5 5 23 164
Barcelona 4 1 5 12 51 17 34 5 5 22 156
Girona 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Lleida 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
Tarragona 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Resta de l'Estat 1 1 4 10 54 8 16 6 5 11 116
Andalusia 1 0 2 6 41 7 9 5 3 5 79
Aragó 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4
Astúries 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Canàries 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Catella-la Manxa 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4
Catella i Lleó 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Extremadura 0 0 1 3 5 1 2 0 0 2 14
Galícia 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 6
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Garriga, la

Opciones
Búsqueda por nombre