Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Vilassar de Dalt. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 6 0 21 25 221 29 45 8 12 38 405
Catalunya 3 0 15 20 130 19 39 5 10 25 266
Barcelona 3 0 14 20 129 19 37 5 9 24 260
Girona 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Lleida 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
Tarragona 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Resta de l'Estat 3 0 6 5 89 10 6 3 2 12 136
Andalusia 3 0 3 2 28 2 3 2 0 2 45
Aragó 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Astúries 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 8
Catella i Lleó 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Comunitat Valenciana 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6
Extremadura 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
Galícia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Madrid 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 5
Múrcia 0 0 2 1 37 6 2 1 0 5 54
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Estranger 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Vilassar de Dalt

Opciones
Búsqueda por nombre