Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Palma de Cervelló, la. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Catalunya .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Barcelona .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Girona .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lleida .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tarragona .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Resta de l'Estat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Andalusia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Aragó .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Astúries .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Balears .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Canàries .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cantàbria .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Catella-la Manxa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Catella i Lleó .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Comunitat Valenciana .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Extremadura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Galícia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Madrid .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Múrcia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Navarra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
País Basc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
La Rioja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ceuta / Melilla .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Estranger .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Palma de Cervelló, la

Opciones
Búsqueda por nombre