Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Quart. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 1 1 1 3 6 11 6 3 1 5 38
Catalunya 1 0 1 3 4 6 5 3 0 4 27
Barcelona 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 7
Girona 1 0 0 0 3 5 4 3 0 3 19
Lleida 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 0 1 0 0 2 5 1 0 1 1 11
Andalusia 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 5
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Catella i Lleó 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Quart

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre