Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Ivars d'Urgell. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 6 1 0 2 8 2 2 0 0 1 22
Catalunya 5 1 0 1 6 2 0 0 0 1 16
Barcelona 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 3 1 0 1 5 2 0 0 0 1 13
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
Andalusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragó 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Estranger 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Ivars d'Urgell

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre