Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Cambrils. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 35 18 14 23 65 120 367 25 64 97 828
Catalunya 20 5 4 10 34 44 197 12 31 42 399
Barcelona 0 2 0 4 8 6 36 2 8 7 73
Girona 0 0 0 1 0 6 6 0 0 1 14
Lleida 1 0 0 1 1 1 8 0 0 3 15
Tarragona 19 3 4 4 25 31 147 10 23 31 297
Resta de l'Estat 15 11 7 13 31 73 154 8 26 52 390
Andalusia 10 5 1 2 14 40 92 4 10 26 204
Aragó 0 2 2 1 4 4 16 1 3 3 36
Astúries 1 1 1 0 1 1 5 0 1 2 13
Balears 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Catella-la Manxa 2 0 0 1 3 1 5 1 0 4 17
Catella i Lleó 0 2 0 4 0 5 8 0 3 4 26
Comunitat Valenciana 0 0 1 0 1 1 3 0 0 3 9
Extremadura 1 0 0 1 2 19 9 1 4 4 41
Galícia 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 6
Madrid 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4
Múrcia 1 0 1 0 4 0 4 0 0 0 10
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
País Basc 0 0 0 1 2 0 3 0 2 2 10
La Rioja 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Estranger 0 2 3 0 0 3 16 5 7 3 39
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Cambrils

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre