Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Riudecols. 1991
Agricul., rama- deria i pesca Energia i aigua Extrac. mineral, indúst. química Indústr. metalls mecàni. precis. Altres indústr. manu- factur. Cons- truc- ció Comerç hostal. repara- cions Trans- ports i comuni- cacions Financ., asseg., serv.emp. lloguer Altres serveis Total
Total 1 1 0 17 3 9 1 1 0 0 33
Catalunya 1 1 0 8 2 6 0 0 0 0 18
Barcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Girona 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 1 0 0 7 2 5 0 0 0 0 15
Resta de l'Estat 0 0 0 9 1 3 1 1 0 0 15
Andalusia 0 0 0 7 1 2 1 1 0 0 12
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Riudecols

Opciones
Búsqueda por nombre