Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats

Població segons lloc de naixement i branques d'activitat dels desocupats Catalunya. 2011
Catalunya Resta d'Espanya Estranger Total
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 7.822 1.614 8.974 18.410
Indústries extractives 712 338 693 1.744
Indústries manufactureres 93.206 34.693 26.596 154.494
Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.472 625 1.180 5.277
Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 2.576 956 953 4.486
Construcció 69.595 22.593 50.827 143.015
Comerç a l'engrós/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 92.960 22.275 24.997 140.231
Transport i emmagazematge 25.189 6.108 9.360 40.657
Hostaleria 44.640 17.113 39.998 101.751
Informació i comunicacions 15.337 2.527 4.103 21.967
Activitats financeres i d'assegurances 9.161 1.486 2.109 12.756
Activitats immobiliàries 4.286 1.089 1.173 6.548
Activitats professionals, cinetífiques i tècniques 23.704 4.017 5.857 33.579
Activitats administratives i serveis auxiliars 25.157 7.550 11.621 44.327
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria 17.335 4.068 5.197 26.600
Educació 19.569 4.422 4.674 28.666
Activitats sanitàries i de serveis socials 26.693 7.489 9.128 43.310
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 11.779 2.795 3.514 18.088
Altres serveis 22.262 6.251 9.349 37.863
Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi 7.446 4.851 14.309 26.606
Organismes extraterritorials 620 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 373 1.102
Total 523.522 152.970 234.984 911.476
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Cataluña

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre