Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Baix Camp. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 5.699 989 6.165 7.029 5.221 3.270 18.436 110 46.919
Catalunya 4.070 720 4.854 5.218 2.736 2.596 10.127 23 30.344
Barcelona 522 92 399 472 264 78 723 3 2.553
Girona 58 7 62 73 58 17 126 2 403
Lleida 165 23 129 174 106 47 374 3 1.021
Tarragona 3.325 598 4.264 4.499 2.308 2.454 8.904 15 26.367
Resta de l'Estat 1.495 243 1.223 1.711 2.346 576 8.096 86 15.776
Andalusia 309 81 383 789 1.301 335 4.064 32 7.294
Aragó 285 41 203 178 173 48 622 3 1.553
Astúries 17 3 15 18 24 0 70 0 147
Balears 13 1 12 6 6 1 17 2 58
Canàries 7 1 6 2 4 1 7 1 29
Cantàbria 17 4 12 13 9 1 16 0 72
Catella-la Manxa 123 21 119 135 166 43 819 9 1.435
Catella i Lleó 203 22 118 108 135 18 423 9 1.036
Comunitat Valenciana 107 15 65 87 55 29 204 4 566
Extremadura 85 14 102 196 291 67 1.306 12 2.073
Galícia 31 6 28 33 42 6 113 1 260
Madrid 106 13 63 52 44 5 105 2 390
Múrcia 56 9 43 45 45 13 199 5 415
Navarra 43 2 7 10 10 4 36 0 112
País Basc 60 5 26 22 22 5 49 2 191
La Rioja 16 4 8 9 3 0 7 0 47
Ceuta / Melilla 17 1 13 8 16 0 39 4 98
Estranger 134 26 88 100 139 98 213 1 799
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Baix Camp

Opciones
Búsqueda por nombre