Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Balenyà. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 64 19 103 109 98 65 883 0 1.341
Catalunya 53 14 95 88 60 57 589 0 956
Barcelona 51 13 94 85 57 57 565 0 922
Girona 1 0 0 3 1 0 19 0 24
Lleida 1 0 0 0 2 0 3 0 6
Tarragona 0 1 1 0 0 0 2 0 4
Resta de l'Estat 9 5 6 20 38 8 287 0 373
Andalusia 2 3 2 12 18 4 174 0 215
Aragó 0 0 1 0 0 1 1 0 3
Astúries 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Balears 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 1 1 0 4 1 33 0 40
Catella i Lleó 3 0 0 1 3 1 14 0 22
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Extremadura 3 0 2 3 10 1 52 0 71
Galícia 1 1 0 1 3 0 3 0 9
Madrid 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Múrcia 0 0 0 1 0 0 5 0 6
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 1 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 2 0 2 1 0 0 7 0 12
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Balenyà

Opciones
Búsqueda por nombre