Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Cornellà de Llobregat. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 2.648 296 4.187 3.656 3.805 110 16.094 19 30.815
Catalunya 1.598 147 2.599 1.977 1.261 43 5.489 8 13.122
Barcelona 1.492 137 2.493 1.874 1.190 40 5.263 8 12.497
Girona 23 3 28 29 13 2 63 0 161
Lleida 54 1 40 31 32 1 88 0 247
Tarragona 29 6 38 43 26 0 75 0 217
Resta de l'Estat 998 146 1.514 1.639 2.480 65 10.428 11 17.281
Andalusia 428 78 752 866 1.338 38 5.823 8 9.331
Aragó 84 14 75 101 98 0 323 0 695
Astúries 5 1 4 6 14 0 19 0 49
Balears 4 1 1 1 3 0 7 0 17
Canàries 1 0 1 2 2 0 11 0 17
Cantàbria 5 0 6 10 8 1 23 0 53
Catella-la Manxa 77 12 124 138 208 8 977 0 1.544
Catella i Lleó 146 12 179 124 195 4 738 0 1.398
Comunitat Valenciana 55 3 42 34 53 2 142 1 332
Extremadura 88 14 190 187 337 10 1.608 2 2.436
Galícia 38 4 56 77 120 1 381 0 677
Madrid 16 2 24 22 23 0 57 0 144
Múrcia 20 3 26 38 46 0 192 0 325
Navarra 10 0 2 2 6 0 11 0 31
País Basc 10 0 3 11 6 0 22 0 52
La Rioja 4 1 5 7 2 1 10 0 30
Ceuta / Melilla 7 1 24 13 21 0 84 0 150
Estranger 52 3 74 40 64 2 177 0 412
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones
Búsqueda por nombre