Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Garriga, la. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 447 118 527 467 319 48 1.889 9 3.824
Catalunya 368 98 422 388 164 35 1.022 0 2.497
Barcelona 344 88 408 374 150 35 977 0 2.376
Girona 10 5 6 9 5 0 24 0 59
Lleida 4 2 5 3 7 0 16 0 37
Tarragona 10 3 3 2 2 0 5 0 25
Resta de l'Estat 67 20 101 77 148 12 849 9 1.283
Andalusia 19 12 52 39 104 9 553 2 790
Aragó 8 3 14 8 3 0 23 0 59
Astúries 0 0 2 0 0 0 5 0 7
Balears 2 0 0 1 0 0 1 0 4
Canàries 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cantàbria 1 1 2 2 1 0 1 0 8
Catella-la Manxa 3 0 1 1 2 0 21 0 28
Catella i Lleó 8 1 5 10 3 1 37 1 66
Comunitat Valenciana 3 1 3 2 1 0 8 0 18
Extremadura 5 0 7 6 13 1 122 5 159
Galícia 4 1 6 5 14 1 49 0 80
Madrid 2 1 5 1 1 0 4 0 14
Múrcia 2 0 1 2 3 0 14 0 22
Navarra 1 0 1 0 0 0 2 0 4
País Basc 7 0 1 0 0 0 2 0 10
La Rioja 2 0 0 0 0 0 2 0 4
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 3 0 5 1 9
Estranger 12 0 4 2 7 1 18 0 44
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Garriga, la

Opciones
Búsqueda por nombre