Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Guardiola de Berguedà. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 36 3 25 58 51 21 198 0 392
Catalunya 32 2 24 51 40 20 146 0 315
Barcelona 31 2 24 51 36 18 136 0 298
Girona 1 0 0 0 1 2 3 0 7
Lleida 0 0 0 0 3 0 7 0 10
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 4 1 1 7 11 1 47 0 72
Andalusia 2 0 0 4 7 1 35 0 49
Aragó 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Astúries 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Balears 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 1 0 0 0 0 0 4 0 5
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 2 0 3 0 5
Galícia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 1 0 1
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Guardiola de Berguedà

Opciones
Búsqueda por nombre