Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Olvan. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 13 1 18 28 12 43 201 2 318
Catalunya 11 1 17 26 10 42 184 0 291
Barcelona 10 1 17 25 10 37 173 0 273
Girona 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Lleida 1 0 0 1 0 4 7 0 13
Tarragona 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Resta de l'Estat 2 0 1 2 2 1 17 2 27
Andalusia 0 0 0 1 2 1 11 0 15
Aragó 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Catella i Lleó 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Extremadura 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Galícia 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 1 0 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Olvan

Opciones
Búsqueda por nombre