Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Vilassar de Dalt. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 370 122 329 417 197 99 899 2 2.435
Catalunya 273 89 265 321 104 59 580 1 1.692
Barcelona 251 86 258 311 98 57 559 1 1.621
Girona 5 1 1 4 2 1 13 0 27
Lleida 10 0 4 4 4 0 4 0 26
Tarragona 7 2 2 2 0 1 4 0 18
Resta de l'Estat 84 28 58 88 88 35 310 1 692
Andalusia 10 9 18 28 26 12 107 0 210
Aragó 14 3 5 8 2 1 11 0 44
Astúries 1 0 0 2 1 0 2 0 6
Balears 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Canàries 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Cantàbria 1 0 1 1 1 0 1 0 5
Catella-la Manxa 6 2 2 8 3 2 21 0 44
Catella i Lleó 17 2 11 8 4 0 8 0 50
Comunitat Valenciana 8 1 6 4 2 2 6 0 29
Extremadura 1 0 2 4 1 0 8 0 16
Galícia 2 3 0 5 2 1 6 0 19
Madrid 6 2 4 1 2 0 2 0 17
Múrcia 10 3 8 16 43 17 137 0 234
Navarra 3 0 1 1 1 0 0 1 7
País Basc 2 1 0 1 0 0 0 0 4
La Rioja 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ceuta / Melilla 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Estranger 13 5 6 8 5 5 9 0 51
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Vilassar de Dalt

Opciones
Búsqueda por nombre