Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Santa Maria de Palautordera. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 132 23 190 206 111 91 1.263 2 2.018
Catalunya 107 21 153 171 64 67 813 2 1.398
Barcelona 98 21 141 159 59 64 772 2 1.316
Girona 4 0 11 9 2 3 34 0 63
Lleida 2 0 0 1 3 0 3 0 9
Tarragona 3 0 1 2 0 0 4 0 10
Resta de l'Estat 22 2 35 34 44 16 436 0 589
Andalusia 10 0 16 16 28 11 310 0 391
Aragó 2 0 2 1 0 0 2 0 7
Astúries 0 0 1 3 0 0 1 0 5
Balears 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Canàries 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cantàbria 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Catella-la Manxa 0 0 3 2 2 0 14 0 21
Catella i Lleó 6 0 6 2 7 0 14 0 35
Comunitat Valenciana 1 0 2 3 0 0 3 0 9
Extremadura 2 1 1 4 3 3 62 0 76
Galícia 0 1 1 0 1 1 7 0 11
Madrid 0 0 0 1 1 0 4 0 6
Múrcia 0 0 0 0 0 1 12 0 13
Navarra 1 0 0 0 1 0 2 0 4
País Basc 0 0 0 0 0 0 4 0 4
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Estranger 3 0 2 1 3 8 14 0 31
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Santa Maria de Palautordera

Opciones
Búsqueda por nombre