Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Santa Perpètua de Mogoda. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 475 98 757 785 584 78 3.490 8 6.275
Catalunya 313 62 544 469 233 45 1.593 6 3.265
Barcelona 294 60 519 448 221 42 1.505 6 3.095
Girona 3 0 10 6 3 0 37 0 59
Lleida 5 2 9 6 6 2 33 0 63
Tarragona 11 0 6 9 3 1 18 0 48
Resta de l'Estat 136 31 200 304 340 32 1.844 1 2.888
Andalusia 47 16 97 164 197 17 1.083 1 1.622
Aragó 8 3 15 15 10 0 64 0 115
Astúries 3 0 1 0 3 0 9 0 16
Balears 0 0 1 1 0 0 2 0 4
Canàries 1 0 0 1 2 0 4 0 8
Cantàbria 1 1 0 1 1 0 9 0 13
Catella-la Manxa 8 1 16 21 34 1 199 0 280
Catella i Lleó 24 2 26 18 27 4 108 0 209
Comunitat Valenciana 6 0 1 10 5 0 26 0 48
Extremadura 11 2 18 20 28 1 179 0 259
Galícia 8 3 7 12 13 2 56 0 101
Madrid 3 0 7 5 4 1 14 0 34
Múrcia 5 3 6 16 10 6 53 0 99
Navarra 3 0 0 9 2 0 5 0 19
País Basc 6 0 2 3 0 0 13 0 24
La Rioja 0 0 0 4 0 0 5 0 9
Ceuta / Melilla 2 0 3 4 4 0 15 0 28
Estranger 26 5 13 12 11 1 53 1 122
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Santa Perpètua de Mogoda

Opciones
Búsqueda por nombre