Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Sant Vicenç de Castellet. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 172 40 237 267 187 27 1.580 8 2.518
Catalunya 150 33 202 221 103 23 958 1 1.691
Barcelona 135 30 193 207 91 21 896 1 1.574
Girona 3 0 3 4 2 0 11 0 23
Lleida 10 2 4 7 8 2 45 0 78
Tarragona 2 1 2 3 2 0 6 0 16
Resta de l'Estat 20 7 34 45 82 4 614 7 813
Andalusia 6 3 16 27 55 4 427 5 543
Aragó 2 1 5 2 2 0 15 0 27
Astúries 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Balears 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Catella-la Manxa 0 0 4 7 4 0 50 0 65
Catella i Lleó 2 0 6 2 7 0 45 0 62
Comunitat Valenciana 3 0 0 0 0 0 7 0 10
Extremadura 0 0 1 1 6 0 30 1 39
Galícia 0 1 0 0 1 0 8 0 10
Madrid 2 0 1 1 1 0 3 1 9
Múrcia 1 0 0 3 3 0 11 0 18
Navarra 0 0 0 0 0 0 3 0 3
País Basc 0 1 0 0 0 0 2 0 3
La Rioja 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Ceuta / Melilla 1 0 0 1 3 0 9 0 14
Estranger 2 0 1 1 2 0 8 0 14
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Sant Vicenç de Castellet

Opciones
Búsqueda por nombre