Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Castelló d'Empúries. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 100 41 182 234 244 171 454 1 1.427
Catalunya 82 28 137 172 104 145 249 0 917
Barcelona 12 2 18 19 19 4 25 0 99
Girona 69 26 118 148 83 138 218 0 800
Lleida 0 0 0 0 0 2 4 0 6
Tarragona 1 0 1 5 2 1 2 0 12
Resta de l'Estat 5 5 24 42 105 18 143 1 343
Andalusia 0 4 11 8 54 5 65 0 147
Aragó 1 0 1 1 1 0 5 0 9
Astúries 1 1 0 1 1 0 0 0 4
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 2 6 3 7 14 0 32
Catella i Lleó 0 0 4 0 14 3 15 1 37
Comunitat Valenciana 1 0 1 2 5 1 8 0 18
Extremadura 0 0 3 16 7 2 19 0 47
Galícia 1 0 0 3 14 0 9 0 27
Madrid 1 0 1 3 2 0 3 0 10
Múrcia 0 0 0 1 1 0 4 0 6
Navarra 0 0 0 0 1 0 0 0 1
País Basc 0 0 1 1 0 0 1 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Estranger 13 8 21 20 35 8 62 0 167
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castelló d'Empúries

Opciones
Búsqueda por nombre