Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Quart. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 83 27 136 146 65 30 377 0 864
Catalunya 66 19 118 115 40 27 253 0 638
Barcelona 14 5 8 8 2 0 17 0 54
Girona 47 14 107 106 37 27 235 0 573
Lleida 3 0 2 0 0 0 0 0 5
Tarragona 2 0 1 1 1 0 1 0 6
Resta de l'Estat 16 8 16 30 24 3 115 0 212
Andalusia 6 5 7 16 13 1 62 0 110
Aragó 1 1 1 3 2 0 4 0 12
Astúries 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 2 2 0 1 8 0 13
Catella i Lleó 3 2 1 2 2 0 7 0 17
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 0 0 4 0 5
Extremadura 1 0 1 2 4 0 22 0 30
Galícia 0 0 0 2 2 0 3 0 7
Madrid 1 0 1 0 0 0 2 0 4
Múrcia 0 0 1 2 0 0 0 0 3
Navarra 0 0 0 0 1 0 0 0 1
País Basc 2 0 2 0 0 0 1 0 5
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Estranger 1 0 2 1 1 0 9 0 14
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Quart

Opciones
Búsqueda por nombre