Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Naut Aran. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 57 13 46 52 152 30 126 3 479
Catalunya 54 8 40 37 106 26 87 0 358
Barcelona 7 1 7 7 21 0 4 0 47
Girona 1 0 1 0 1 0 2 0 5
Lleida 45 7 32 30 83 26 80 0 303
Tarragona 1 0 0 0 1 0 1 0 3
Resta de l'Estat 2 5 4 14 46 4 37 3 115
Andalusia 0 2 0 4 18 0 15 2 41
Aragó 0 0 0 4 1 4 6 0 15
Astúries 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 2 0 1 0 0 1 0 4
Catella-la Manxa 0 0 0 0 4 0 1 0 5
Catella i Lleó 0 0 0 1 5 0 5 0 11
Comunitat Valenciana 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Extremadura 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Galícia 0 0 0 0 8 0 7 0 15
Madrid 2 0 1 2 3 0 1 1 10
Múrcia 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Navarra 0 0 2 0 3 0 0 0 5
País Basc 0 0 0 1 2 0 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 2 1 0 0 2 0 6
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Naut Aran

Opciones
Búsqueda por nombre