Saltar al contenido principal

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Montgai. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 21 5 10 15 12 145 95 0 303
Catalunya 20 5 10 14 11 140 89 0 289
Barcelona 1 0 1 0 1 4 8 0 15
Girona 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lleida 19 5 9 14 10 135 80 0 272
Tarragona 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Resta de l'Estat 1 0 0 0 1 5 6 0 13
Andalusia 0 0 0 0 0 3 2 0 5
Aragó 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Catella i Lleó 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Galícia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Madrid 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Montgai

Opciones
Búsqueda por nombre